Σωκράτης Βαρδάκης: «Το πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Κρήτης αναδεικνύει την ανυπαρξία των μέτρων στήριξης που έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει η Κυβέρνηση»

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών για την επιπλέον ενίσχυση του προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κρήτης με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Το πρόγραμμα αφορά την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» και η εν λόγω δράση σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύσει οικονομικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων από την προδημοσίευση ήδη του προγράμματος ήταν πολύ έντονο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη δράση ενισχύεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι» είχε ήδη προτείνει από τον περασμένο Μάϊο την λήψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων με χορήγηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η Κρήτη είναι ένας αμιγώς τουριστικός προορισμός και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εποχικές επομένως κρίνεται ιδιαιτέρως απαραίτητη η στήριξή τους. Ωστόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης είτε λόγω χαμηλού προϋπολογισμού είτε λόγω κριτηρίων θέτει εκ προοιμίου πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενων και εποχικές, εκτός της συγκεκριμένης επιχορήγησης.

Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η άμεση ενίσχυσή του με πόρους.

Βάσει των παραπάνω οι βουλευτές Κρήτης, καλούν τους υπουργούς να απαντήσουν, αν προτίθενται να δεσμεύσουν παραπάνω πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) που θα κατευθυνθούν προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός και άρα ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις καθώς και αν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, για παράδειγμα μέσω τακτικού προϋπολογισμού ή του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οποίο θα στηριχτούν επιχειρήσεις που θα μείνουν εκτός στήριξης του τρέχοντος προγράμματος, όπως είναι οι εποχικές.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.