Σωκράτης Βαρδάκης: «Τίτλοι τέλους για ΟΑΕΔ, τον μοναδικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας;»

Σε οικονομική ασφυξία οδηγεί η κυβέρνηση τον ΟΑΕΔ.

Στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που δόθηκε προς διαβούλευση, προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΟΑΕΔ από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αν σε αυτήν συνυπολογιστεί και η τελευταία αντίστοιχη μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες από την 1 η Ιουνίου, μιλάμε για κατάφωρη πυρπόληση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε μία τρομακτική συρρίκνωση των πόρων του ΟΑΕΔ κατά 56% για επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης.

Αν δεν αυξηθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες, θα περιοριστεί δραματικά η δυνατότητα του ΟΑΕΔ για υλοποίηση νέων προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής για το 2021. Κι αυτό, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους ανέργους της χώρας μας, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται αριθμητικά, όπως αυξάνονται και οι μακροχρόνια άνεργοι που χρήζουν σημαντικής στήριξης.

Αν ο κ. Βρούτσης έχει βάλει σκοπό να διαλύσει τον μοναδικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, να γνωρίζει πως κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε!