Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Έφης Κουτεντάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη παρουσία και του Σωκράτη Βαρδάκη