Στην εορταστική εκδήλωση για τη Μάχη Κοψά στην Ανώπολη, βρέθηκε ο Σωκράτης Βαρδάκης