Σωκράτης Βαρδάκης: «Να υπάρξει μέριμνα από την σημερινή Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»

Το θέμα των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. τέθηκε με κοινοβουλευτική παρέμβαση από τον βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη, με ερώτηση που υπέβαλε προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών Υποδομών & Μεταφορών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής  του ο κ. Βαρδάκης, τον Σεπτέμβριο του 2006, προσελήφθησαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εννέα άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την επίβλεψη της κατασκευής και μελέτης των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη. Οι συμβάσεις των εργαζομένων αυτών ανανεώνονται κάθε χρόνο, χωρίς διακοπή, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι να παρέχουν μέχρι και σήμερα δεκατρία χρόνια, τις υπηρεσίες τους.

Από 01/01/2014, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και τα έργα της πρώην Ε.Υ.Δ.Ε. Αποσελέμη, έχουν μεταφερθεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 3 του νόμου 4138/2013.

Το εν λόγω προσωπικό, μεταφέρθηκε στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και κατατάχθηκε σε οργανικές θέσεις, ως αποσπασμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έχει ως αντικείμενο την επίβλεψη – διαχείριση συμβάσεων σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών υδραυλικών και συγκοινωνιακών Έργων που εκτελεί ο οργανισμός.

Εκτός από αυτούς τους εργαζόμενους, στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. υφίσταται και άλλη μια κατηγορία εργαζομένων, που προσελήφθησαν στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων», οι οποίοι εργάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως από το έτος 2016.

Ο κ. Βαρδάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και ουσιαστική γνώση τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών αλλά και των επί τόπου συνθηκών.

Προσθέτει μάλιστα ότι τόσο η πρώτη κατηγορία συμβασιούχων, όσο και η δεύτερη κατηγορία εργαζομένων, προασπίζουν τον κοινωνικό ρόλο και τον δημόσιο χαρακτήρα του Οργανισμού, συμμετέχουν αδιάκοπα στην κοινή προσπάθεια υλοποίησης και λειτουργίας των έργων, για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία,  προσόντα τα οποία διαθέτουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ο κ. Βαρδάκης τονίζει ότι τα έργα Αποσελέμη θα καλύπτουν διαχρονικά τις ανάγκες ενίσχυσης της υδροδότησης των πόλεων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου και για αυτό το λόγο θα πρέπει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. να διαθέτει το κατάλληλο μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με σταθερές εργασιακές σχέσεις και ότι ενέχει σημαντικός κίνδυνος από την πιθανή έλλειψη του ως άνω εξειδικευμένου προσωπικού.

Αναφέρει ακόμα μέσω της ερώτησης ότι ως Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, με μεγάλη ευαισθησία σε θέματα εργασιακά, εξέταζε το ενδεχόμενο προκήρυξης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εργασιακή τους σχέσης.

Ο κ. Βαρδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς, αν προτίθενται να βάλουν τέλος στην ανασφάλεια που βιώνουν εδώ και πάνω από δέκα χρόνια οι εννέα συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., των οποίων οι συμβάσεις ανανεώνονται κάθε χρόνο, από το 2006, εξασφαλίζοντας την μόνιμη εργασιακή τους σχέση.

Επίσης τους καλεί να μεριμνήσουν και για τους 19 εργαζόμενους που προσφέρουν στον Οργανισμό τις υπηρεσίες τους από το 2016, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για την διαχείριση των έργων Αποσελέμη.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.