Σωκράτης Βαρδάκης: «Να υπάρξει μέριμνα από την σημερινή Κυβέρνηση για τους διπλωματούχους μηχανικούς μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους του τέως ΟΕΚ, των οποίων οι εργοδοτικές εισφορές παραμένουν απλήρωτες»

Επί τάπητος το θέμα των απλήρωτων εργοδοτικών εισφορών διπλωματούχων μηχανικών μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων του τέως ΟΕΚ από τον Σωκράτη Βαρδάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, με ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο κ. Βαρδάκης όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής  του, ήδη από το έτος 2007, ο ΟΕΚ, βάσει μιας γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας,  αρνήθηκε να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τους διπλωματούχους μηχανικούς παλαιούς ασφαλισμένους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, θεωρώντας τους, ελεύθερους επαγγελματίες-εργολάβους.  Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, ο ΟΑΕΔ κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 4144/2013 κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τ. ΟΕΚ έναντι του προσωπικού του. Παρ’ όλα αυτά ο ΟΑΕΔ, ουδέποτε μέχρι και σήμερα εκκαθάρισε ή κατέβαλε, για μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων μηχανικών του τ. ΟΕΚ., το σκέλος της εργοδοτικής εισφοράς που αντιστοιχεί στο πρ ΤΣΜΕΔΕ ως όφειλε.

Η μη συμμόρφωση του Οργανισμού στην υποχρέωση ασφαλιστικής τακτοποίησης και συγκεκριμένα για το διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013, δεν συνιστά μόνο παράνομη και ανισότιμη μεταχείριση των μηχανικών του τέως ΟΕΚ, αλλά συνεπάγεται και μια σειρά επαχθών συνεπειών. Μάλιστα, είναι  αντιφατικό ο ΟΑΕΔ να καταβάλλει κανονικά από 1.1.2014 τις ασφαλιστικές εισφορές ως οφείλει, αλλά για το χρονικό διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2013 να αρνείται μέχρι σήμερα να τις πληρώσει. 

Ο κ. Βαρδάκης τονίζει ότι τίθεται θέμα ζωτικής σημασίας για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αφού δημιουργείται εις βάρος τους ο κίνδυνος να μην μπορεί το τμήμα των εργοδοτικών εισφορών που δεν έχει καταβάλει ο ΟΕΚ, νυν ΟΑΕΔ, να προσμετρηθεί στο άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών τους, με συνέπεια οι συντάξιμες αποδοχές τους, να υπολογισθούν με βάση τις μειωμένες μηνιαίες αποδοχές.

Μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επειδή, οι εργαζόμενοι είναι ασφαλιστικά έκθετοι έναντι του φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους ως προς τις οφειλόμενες εισφορές τους.

Επειδή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, πόσο μάλλον εντός του ίδιου Οργανισμού.

Επειδή, οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εγγράφως αναγνωρίζουν τη ρητή και νόμιμη υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην καταβολή ων εισφορών αυτών, απορρίπτοντας σχετικά κάθε άλλη αιτίαση της Διοίκησής του ή των Νομικών Υπηρεσιών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με  το με υπ αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./197/386644/19.3.2018 έγγραφό του ΕΦΚΑ, προκύπτει υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών των μόνιμων μηχανικών-παλαιών ασφαλισμένων του πρώην ΟΕΚ, για το χρονικό διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013, αλλά και με  το υπ αρ. πρωτ.175752/11.2.2019 έγγραφό του, με το οποίο ο ΕΦΚΑ καλεί τον ΟΑΕΔ να μεριμνήσει για την απόδοση των εισφορών προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συνέπειες κατά την συνταξιοδότησή των εν λόγω εργαζομένων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεται να διευθετήσει το ζήτημα που έχει προκύψει σε βάρος του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος δεκάδων μηχανικών λόγω της μη σύννομης και εμπρόθεσμης διευθέτησης των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το πρ. ΤΣΜΕΔΕ;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα επίλυσης του ζητήματος ;»