Σωκράτης Βαρδάκης: «Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο αίρονται οι αδικίες πολλών ετών, προς όφελος των πολιτών, εργαζόμενων και συνταξιούχων»

Ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής για το Νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για την ρύθμιση οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και ρυθμίσεις εργασιακών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

            Ο εισηγητής του Νομοσχεδίου βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλει η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ώστε «σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, να υλοποιούνται πολιτικές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι «για μια ακόμα φορά, εισάγουμε, προς συζήτηση και ψήφιση, μια σειρά θετικών παρεμβάσεων, που θα έχουν αντίκρισμα σε ασφαλισμένους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, ευπαθείς ομάδες.»

Στη συνέχεια ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε στους πολίτες που θα επηρεαστούν από τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου και με ποιο τρόπο: «Μεγάλη ανακούφιση στους συμπολίτες μας, που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, αδυνατούσαν να καταβάλλουν στα ταμεία τους, τις ασφαλιστικές εισφορές, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται χρεωμένοι στο Δημόσιο, να μην μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, να μην μπορούν να καταθέσουν αίτημα συνταξιοδότησης, ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια.

Θα δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν σε ρύθμιση με ευνοϊκές δόσεις και ευνοϊκούς όρους.

Να διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος, ώστε να ενταχθούν ξανά με όλα τα δικαιώματά τους, στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Για πρώτη φορά, τα χρέη υπολογίζονται με ενιαίους κανόνες που ανταποκρίνονται στην πραγματική εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων.

Για πρώτη φορά προβλέπεται επανυπολογισμός της οφειλής, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

Μια ρύθμιση ανάσα, που θα καλύψει πάνω από 1 εκ συμπολίτες μας, οφειλέτες και των οποίων, των περισσοτέρων τουλάχιστον, η οφειλή θα μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 65%.

Δεν σταματάμε τις παρεμβάσεις εδώ

Η μείωση των εισοδημάτων των πολιτών, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και η πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οδήγησε σε συσσωρευμένες οφειλές, προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Έτσι λοιπόν, προτείνεται ένα ακόμα σύστημα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης, παρέχουν την δυνατότητα αλλά και κίνητρα υπαγωγής σε μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Ανακούφιση λοιπόν και ως προς αυτό το πεδίο.

Επιπλέον, εισάγεται ένα σύστημα ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Θα ξαναδώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα, όπως είχαμε κάνει και με το νόμο 4483/2017, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών.

Οι ίδιοι οι δήμοι μάλιστα αλλά και τα νομικά πρόσωπα αυτών, θα αυξήσουν σημαντικά τη ροή των εσόδων τους και θα εισπράξουν απαιτήσεις που επί μακρό χρόνο δεν εξυπηρετούνταν.

Η παρούσα κυβέρνηση έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει θεσμικά και πολιτικά αυτό που πρέπει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο.»

Συνεχίζοντας ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που αφορούν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους:

«Σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι βιώσιμο, για αυτό και μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές παρεμβάσεις διαρκώς.

1,1 δις έλλειμμα παραλάβαμε στα ασφαλιστικά ταμεία

400.000 απλήρωτες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και έχετε το θράσος να κουνάτε το δάχτυλο.

Εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση αποτελεί το θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου.

 Επέρχονται ευνοϊκές μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιούχων στις περιπτώσεις θανάτου, προς ικανοποίηση πάντα των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται και μια σειρά παρεμβάσεων, όπως στη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θανάτου, στο ποσοστό του δικαιούχου, στην ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου καθώς και στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών.

            Γιατί οφείλουμε να ενισχύσουμε τη θέση των επιζώντων συζύγων και να μεριμνήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, που πέραν της απώλειας των οικείων τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και θέματα, πολλές φορές, βιοπορισμού.

Με το νομοσχέδιο, ρυθμίζεται μια σειρά από επιμέρους ασφαλιστικά θέματα, προς όφελος πάντα των ασφαλισμένων, με την απλοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών και την επιτάχυνση της ενοποίησης ζητημάτων, τα οποία κάθε πρώην φορέας κοινωνικής ασφάλισης αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο.»

Ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε επίσης στις θετικές συνέπειες που αναμένεται να έχει η ψήφιση του νομοσχεδίου για τους εργαζόμενους:

«Σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και για την υλοποίηση μέτρων υπέρ του κόσμου της εργασίας.

Το αποδείξαμε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα με την σειρά νομοθετικών εργαλείων, που φέραμε προς ψήφιση, για την καταπολέμηση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας, την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Και τότε για εσάς ήταν προεκλογική περίοδος.

Το σημερινό νομοσχέδιο συνεχίζει ακριβώς την ίδια διαδρομή, καθώς προωθούμε παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων , ενισχύοντας την αξία και την αξιοπρέπεια της εργασίας και εισάγοντας νέα εργαλεία.

Ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ως προς την έννοια και το περιεχόμενο του δικαιώματος των εργαζομένων σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο.

            Ερχόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων.

Εξασφαλίζουμε την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης και τη δυνατότητα διεκδίκησης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Ενισχύονται θεσμικά και ενδυναμώνονται οργανωτικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, αποτρέποντας παραβατικές συμπεριφορές και ενθαρρύνοντας τη συμμόρφωση.

Ως προς το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για το επίδομα στέγασης, για την έκτακτη οικονομική βοήθεια που καταβάλλεται στις οικογένειες των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τις προνοιακές παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, για τα οποία προβλέπεται ότι είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με χρέη.

Αποκαθίσταται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης σε όλους τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, των οποίων η γνωμάτευση έχει λήξει και καθυστερεί η εξέτασή τους από ΚΕΠΑ, χωρίς δική τους υπαιτιότητα»

Ο κ. Βαρδάκης επέκρινε επίσης στην τοποθέτησή του τα λεγόμενα και την πολιτική του κ. Μητσοτάκη αναφέροντας ότι:

Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να επικρίνει την σημερινή κυβέρνηση και να κάνει μαθήματα πολιτικής και ηθικής.

Ας δούμε τι είπε ακριβώς: « Η Κυβέρνηση αυτή δεν έμαθε τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος. Και με πάσα ειλικρίνεια, δε θέλω μια κοινωνία η οποία στηρίζεται στα δώρα των Χριστουγέννων. Οι νέοι Έλληνες δε θα έπρεπε να περιμένουν το δώρο των Χριστουγέννων στο τέλος της χρονιάς.»

Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, ποιός ακριβώς δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος;;;;;;

Γιατί το παρελθόν είστε εσείς και σίγουρα όχι το μέλλον

Για άλλη μια φορά έχετε μπερδευτεί

Ανήκετε στην παράταξη που συνέβαλε στο να συμπιεστούν τα δικαιώματα στο χώρο της εργασίας, οξύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα.

Η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από λανθασμένες πολιτικές στην αγορά εργασίας, οι οποίες ισοπέδωσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και αύξησαν την ανεργία, την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες.

Υιοθετούσατε τότε, και το κακό είναι ότι συνεχίζετε να το στηρίζετε και τώρα, ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους θα δημιουργήσει προοπτικές ανταγωνιστικότητας και θέσεις εργασίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, ακόμα και το ΔΝΤ παραδέχτηκε ως λάθος στρατηγική το 2013, ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους, ούτε δημιούργησε προοπτικές ανταγωνιστικότητας, ούτε θέσεις εργασίας.

Αντιθέτως οδήγησε στην παγίωση ενός αισχρού πλαισίου που κυριάρχησε στην αγορά εργασίας.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «με το δώρο Χριστουγέννων επί της ουσίας, μετατρέπουν τους πολίτες, σε όμηρους ενός πελατειακού συστήματος. Αντί για παροχές, θέλω να εστιάσουμε στη δημιουργία ευκαιριών. Επομένως, εαν χρειάζεται να κάνουμε κάποια εξισορρόπηση στην κοινωνική μας πολιτικής, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με ευκαιρίες αντί για ένα δώρο το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι διαθέσιμο για πάντα»

Δημιουργήσατε στρατιές ανέργων και τώρα γίνατε φιλεργατικοί.

Εμείς όμως κύριε Μητσοτάκη, είμαστε τώρα σε θέση και θα μπορούμε για πάντα από τον άλλο μήνα να δίνουμε το δώρο που εσείς κόψατε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ένα είναι σίγουρο, διαβάζοντας και ακούγοντας τον αρχηγός σας

Ήσασταν, είστε και παραμένετε επικίνδυνοι, για την κοινωνία και το σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας.

Τα τελευταία 10 χρόνια δεν πήρατε κανένα μα κανένα μέτρο υπέρ του ελληνικού λαού.

Αφαιρέσατε 40 έως 50% του εισοδήματος των Ελλήνων εργαζομένων.

Ονομάσατε μεταρρυθμίσεις τις απολύσεις, το κλείσιμο της ΕΡΤ, το ξεπούλημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Αγροτικής Τράπεζας, του ΟΠΑΠ και το ξεχαρβάλωμα του Κράτους.

Ανεργία, διαφθορά, διαπλοκή, φοροδιαφυγή, δημιούργησαν τα κοινωνικά ερείπια που μας παραδώσατε.

Κόψατε ακόμα και το επίδομα ανεργίας, την επιδότηση ενοικίου που ήταν χρήματα του ελληνικού λαού.

Απενεργοποιήσατε ελεγκτικούς μηχανισμού σκόπιμα για να αβαντάρετε μεγαλοεργοδότες φτάνοντας την μαύρη εργασία στο 35%.

Είπατε στους νέους δουλέψτε για 280 ευρώ γιατί είστε κάτω των 24ετών με νόμο και έχετε το θράσος σήμερα, να μιλάτε και να κρίνετε, μια κυβέρνηση που κατάργησε το δικό σας νόμο για τον υποκατώτατο μισθό.

2ωρα, 4ωρα εκ περιτροπής Απασχόληση 1 ημέρα την εβδομάδα, μία εβδομάδα το μήνα συνθέτουν το παζλ της εξαθλίωσης που είχατε επιβάλλει στη νέα γενιά.

Καταργήσατε την σύνταξη στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Δείχνατε την πόρτα της εξόδου από τα νοσοκομεία στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ακόμα και σε άτομα ειδικών αναγκών και τώρα μιλάτε για ηθική και αξιοπρέπεια.

Πρέπει πραγματικά να ντρέπεστε

Ακόμα, έρχεστε σήμερα και μιλάτε πάλι για κατάργηση παροχών

Και επιμένετε ότι θα δώσετε ευκαιρίες

Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο.

Τόσα χρόνια, πραγματικά τι κάνατε?

Και το θράσος σας συνεχίζεται καθώς κουνάτε το δάχτυλο στην σημερινή Κυβέρνηση, η οποία από την αρχή έδειξε την ευαισθησία της, για το κοινωνικό σύνολο.

Έδειξε ότι θέλει και τα έχει καταφέρει να προωθήσει την κοινωνία της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, των ίσων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών.

Είναι λάθος που η σημερινή Κυβέρνηση αποδίδει δικαιοσύνη κάτι το οποίο αρνήθηκαν να κάνουν οι δικές σας κυβερνήσεις;

Μπορούμε και το κάνουμε

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές υποστήριξης των λαϊκών στρωμάτων και όσων υπέστησαν τα περισσότερα δεινά, την περίοδο της κρίσης και φυσικά λόγω των πολιτικών λιτότητας που εσείς είχατε υιοθετήσει»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλει η Κυβέρνηση ώστε να διορθωθούν παθογένειες και αδικίες των πολιτικών των προηγούμενων ετών:

«Ένα ακόμα νομοσχέδιο που διαψεύδει κατηγορηματικά όλες εκείνες τις φωνές καταστροφολογίας που προσπαθούν με κάθε μέσο και τρόπο να απαξιώσουν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει εδώ και τέσσερα χρόνια η σημερινή Κυβέρνηση.

Προσπάθεια να βγάλει την χώρα από την κρίση αλλά και να την θέσει σε τροχιά ανάπτυξης, μέσα από ένα μείγμα πολιτικής με κοινωνικοοικονομικά δίκαιο προσανατολισμό.

Μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διορθωθούν αδικίες, παθογένειες, στρεβλώσεις, τις οποίες δημιούργησαν οι πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων.

Όσες βελτιώσεις χρειάζονται να γίνουν ακόμα, θα γίνουν, γι αυτό να είστε σίγουροι.

Χθες ο Πρωθυπουργός έδειξε τον δρόμο που θα βαδίσουμε για την άρση αδικιών που εσείς δημιουργήσατε.

Η σημερινή κυβέρνηση έθεσε γερές βάσεις για ένα Ασφαλιστικό Σύστημα που θα αντέξει στο χρόνο, θα είναι αξιόπιστο και πάνω απ’ όλα βιώσιμο.

Θέσαμε γερές βάσεις για την προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει έμπρακτα, ότι προστατεύει τον εργαζόμενο και θέτει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ισχυροποιείται η θέση του.

Το μείγμα πολιτικής που έχει επιλέξει για να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα αντικατοπτρίζεται στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έφερε προς ψήφιση, όλο το προηγούμενο διάστημα.

Και αυτό το τονίζω γιατί το σημερινό σχέδιο νόμου δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένα αλλά στο σύνολο των παρεμβάσεων αυτής της Κυβέρνησης για τον κόσμο της εργασίας, για τους ασφαλισμένους, για τους συνταξιούχους.

Ο δρόμος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανοιχτός μόνο για θετικές παρεμβάσεις, που δικαιώνουν και ελαφρύνουν όλους εκείνους που σήκωσαν δυσανάλογα τα βάρη στα χρόνια της κρίσης.»

Παρακολουθήστε το βίντεο από την τοποθέτηση του κ. Βαρδάκη: