Σωκράτης Βαρδάκης: Κίνδυνος να μην υλοποιηθούν επιχειρηματικά σχέδια της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το αίτημα να δοθεί εξάμηνη παράταση υλοποίησης σε ενταγμένα επιχειρησιακά σχέδια Δράσεων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας τα οποία εξαιρέθηκαν από την Α.Π.:1653/Β3/358, φέρνουν στη βουλή 34 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, στις 12/2/21, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε παράταση 6 μηνών, των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης έργων, ενταγμένων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην Οικονομία.

Υπενθυμίζουμε ότι από αυτή την απόφαση είχαν εξαιρεθεί αρχικά, έργα ενταγμένα στις τρεις Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), κάτι το οποίο μετά από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις επιλύθηκε.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 23/2/21 αποφάσισε την παράταση κατά 6 μήνες, των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης έργων, ενταγμένων στις δράσεις Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος).

Στις 11/3/21 με την Α.Π.: 1653/Β3/358, με θέμα: «Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» αποφασίζεται τροποποίηση της πρόσκλησης, δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, ορίζεται παράταση έξι (6) επιπλέον μηνών του χρονικού διαστήματος υλοποίησης. Ως εκ τούτου, το συνολικό διάστημα διαμορφώνεται στους τριάντα έξι (36) μήνες συν τις 132 ημέρες για τα έργα που έχουν λάβει οριστική απόφαση ένταξης από 14/2/18 και μετά. Για όσα επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν από 8/9/17 έως και 13/2/18, η περίοδος υλοποίησής τους ορίζεται στους τριάντα (30) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.

Με την απόφαση αυτή, όμως εξαιρούνται από την εξάμηνη παράταση επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα από 7/11/20, που επιβλήθηκαν στη χώρα τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου lockdown, βρίσκονταν ακόμα στο τελευταίο στάδιο της υλοποίησης. Η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω υγειονομικής κρίσης έκανε δύσκολη έως αδύνατη την ολοκλήρωση των έργων αυτών, η δε εξαίρεση των σχεδίων από την εξάμηνη παράταση δυσχεραίνει, ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη θέση, στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά εξαιτίας της πανδημίας.

Για τους λόγους αυτούς, οι συνερωτώντες βουλευτές ζητούν να συμπεριληφθούν στην παράταση των έξι μηνών τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία εξαιρούνται από τις μέχρι σήμερα αποφάσεις για παράταση, όπως αυτά που υλοποιούνται μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και έχουν ενταχθεί το διάστημα από 8/9/17 έως και 13/2/18, ώστε να υπάρξει το περιθώριο υλοποίησης των 36 μηνών, όπως έχουν και οι υπόλοιπες ενταγμένες στην εν λόγω Δράση επιχειρήσεις.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.