Σωκράτης Βαρδάκης: «Θολό τοπίο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που δεν στηρίζονται από το Υπουργείο Εργασίας»

Την άμεση επικαιροποίηση των επιχειρήσεων που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του Υπουργείο εργασίας, ζητούν με ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, 54 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄, 2076/30-05-2020) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για οφειλέτες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.

Προσφάτως εξεδόθη και η εγκύκλιος 26-12/06/2020 της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, δυνάμει της οποίας δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει Κ.Α.Δ.) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Δυστυχώς, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί Κ.Α.Δ. που είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), όπως για παράδειγμα 46.18.12, 46.18.19, κ.ά.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις που θεωρούσαν για παράδειγμα ότι είχαν αναστολή πληρωμών, όλο αυτό το διάστημα να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, ενώ κινδυνεύουν να απενταχθούν από ρυθμίσεις οφειλών, με δεδομένο μάλιστα ότι η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε στις 12/06/2020. Ασαφές μάλιστα παραμένει το τοπίο και σχετικά με τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης (αναστολές συμβάσεων εργασίας κλπ ).

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο Υπουργό να επικαιροποιήσει άμεσα τις επιχειρήσεις, που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, εν τούτοις δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55).

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.