Συνάντηση με τα μέλη του Παραρτήματος Ηρακλείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συνταξιούχων ΕΛΤΑ