Συνάντηση στη Βουλή με θέμα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»