Στην εκδήλωση της ΟΜ Χερσονήσου με σκοπό την ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξης και την διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ