Σωκράτης Βαρδάκης: «Η Κυβέρνηση να αφήσει τις υπεκφυγές και να αποδείξει ότι έχει πρόθεση να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις»

Τροπολογία ώστε να καταστεί αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση των Περιφερειών, προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέθεσε ο Σωκράτης Βαρδάκης βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την συνυπογραφή 62 ακόμα βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, οι Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν, προχώρησαν σε δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Η ενίσχυση καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών με την μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020.

Η επιχορήγηση μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, θα καλύψει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων, για μεγάλο διάστημα. Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης και λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ρευστότητα των επιχειρήσεων, κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μέσω της τροπολογίας, επιδιώκουν να ρυθμιστεί ότι η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.