Σωκράτης Βαρδάκης: «Η Κυβέρνηση επαναφέρει την ανάθεση έργων σε εργολάβους καθαριότητας, επιχειρώντας την καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση με θέμα την ανάθεση της καθαριότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. από την κυβέρνηση σε ιδιώτες, πραγματοποίησαν 40 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται μέσω της ερώτησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας υποκαταστημάτων του Ε.Φ.Κ.Α, σε διάφορους Νομούς της χώρας, είχε διενεργηθεί ο διαγωνισμός ΣΟΧ1/2019 κατηγορίας ΥΕ, με σκοπό την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων, διάρκειας δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής, προκειμένου να προστατευτούν τα εργασιακά δικαιώματα, απομακρύνοντας τους εργολάβους καθαριότητας με την ανάληψη της καθαριότητας των δημοσίων φορέων από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με απευθείας συμβάσεις. Σε αυτή τη κατεύθυνση διενεργήθηκε σειρά διαγωνισμών με κριτήρια Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., αντί να προκηρύξει εκ νέου διαγωνισμό με κριτήρια Α.Σ.Ε.Π. και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά τα πρότυπα της ΣΟΧ1/2019, εφαρμόζοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση μετά και την παράταση που δόθηκε λήγει στις 17/3/2021, να μείνουν άνεργοι.

Η ανάθεση του τομέα της καθαριότητας σε ιδιώτη από τη διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής), είναι οπισθοδρόμηση για τα εργασιακά δικαιώματα και επιδιώκει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, τη στιγμή μάλιστα που οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε.) έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κάθε άλλο παρά την ενίσχυσή τους σχεδιάζει.

Για τους παραπάνω λόγους οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από τον αρμόδιο Υπουργό για τα εξής :
● Ποιοί οι λόγοι ανάθεσης της καθαριότητας των υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ σε ιδιωτική εταιρία;
● Τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση μετά και την παράταση που δόθηκε λήγει στις 17/3/2021;
● Είναι στις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του η συνέχιση της ανάθεσης έργων σε εργολάβους καθαριότητας, ενός συστήματος που στην πράξη δεν απέδωσε σε καμία περίπτωση, αντιθέτως, συνέβαλε καθοριστικά στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων ήταν ακόμα και η μη καταβολή δεδουλευμένων;
● Αν σκοπεύει να ακολουθήσει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, προκηρύσσοντας διαγωνισμούς με κριτήρια ΑΣΕΠ, απευθείας σύμβασης των εργαζομένων με το φορέα και μοριοδότησης των ήδη απασχολούμενων;