Από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα που απασχολούν την Κρήτη