Σωκράτης Βαρδάκης: «Η εργασιακή ομηρεία των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να λήξει εδώ και τώρα»

Την άρση της ομηρίας 140 υπαλλήλων που συνεχίζουν να εργάζονται στον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ, με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, επιχειρούν με τροπολογία που κατέθεσαν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι βουλευτές Βαρδάκης Σωκράτης και Συρμαλένιος Νίκος, την οποία συνυπογράφουν 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το ν.4387/2016 και τη συγχώνευση του συνόλου σχεδόν των φορέων και ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στο Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανάγκες και τα αιτήματα των ασφαλισμένων εξακολουθούν να εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το μεταφερθέν προσωπικό από τα συγχωνευόμενα ταμεία. Ήδη το προσωπικό αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν επαρκούσε αριθμητικά για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Ενδεικτικά τα τελευταία χρόνια το προσωπικό του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του μεγαλύτερου μέχρι πρότινος φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είχε μειωθεί, λόγω αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων, κατά ποσοστό 40%. Η υποστελέχωση αυτή έχει ως άμεση συνέπεια  την εν γένει δυσλειτουργία του και ιδιαίτερα την περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων.

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην επίλυση του ανωτέρω προβλήματος δίνοντας  ταυτόχρονα τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με πολυετή και εξειδικευμένη προϋπηρεσία, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια με αποφάσεις που αναγνώρισαν ότι οι συμβάσεις τους στην πραγματικότητα αποτελούν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ταμείων απασχόλησης τους, και διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους. Δημοσιονομική δαπάνη στην πραγματικότητα δεν προκαλείται, καθώς η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση όσων εργαζομένων απομακρύνονται από την εργασία τους, ενώ το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων που καταλαμβάνονται από την προτεινόμενη διάταξη μισθοδοτείται ήδη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Σε κάθε δε περίπτωση η συνέχιση απασχόλησης των δικαιωθέντων δικαστικά εργαζομένων συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και την αύξηση  των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση  των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους κ.κ. Βαρδάκη και Συρμαλένιο, στην αιτιολογική έκθεση της προταθείσας τροπολογίας, δεν τίθεται ζήτημα Συνταγματικότητας, καθώς η άσκηση από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε βάρος τους ρυθμίζεται και οριοθετείται από το νόμο. Περαιτέρω για τη λήψη της απόφασης των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων ή παραίτησης από ήδη ασκηθέντα δεν απαιτείται η προηγούμενη γνώμη από την τριμελή Επιτροπή του ΝΣΚ, καθώς η αρμοδιότητα ή μη του ΝΣΚ για τους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς δεν προκύπτει από το Σύνταγμα, αλλά οριοθετείται από το νόμο. 

Η προτεινόμενη τροπολογία προβλέπει: «Με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και ύστερα από αίτηση των εργαζομένων, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) δύνανται να παραιτηθούν από την άσκηση ενδίκων μέσων ή από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα, κατά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος των αιτούντων – εργαζομένων στις υπηρεσίες τους, εφόσον οι εργαζόμενοι παραιτηθούν εγγράφως από οποιαδήποτε οικονομική αξίωσή τους που απορρέει από τις σχετικές αποφάσεις, πλην των αποδοχών τους, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτές. Η ως άνω απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα του προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών.»

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.