Από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην οργάνωση μελών περιοχής Μεσαμπελιών – Άη Γιάννη με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις

Σωκράτης Βαρδάκης: «Εμείς τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, καλούμε την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οργάνωση μελών περιοχής Μεσαμπελιών – Άη Γιάννη με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις από τον Βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη.

Ο κ. Βαρδάκης κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι «δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια μετάθεση του προβλήματος για αργότερα και πρέπει να δοθεί καθαρή λύση. Ένας κύκλος ανασφάλειας για τους συμπολίτες μας, πρέπει να κλείσει τις επόμενες μέρες, ώστε να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη που θα συμβάλει στην γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομίας».

Τα μέλη του κόμματος, αναγνώρισαν την ανάγκη κλεισίματος της αξιολόγησης, ενώ ζήτησαν να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων. «το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίας για την σύγκλιση των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων και η διαβούλευση που θα γίνει με τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία, θα μας βοηθήσει να χαράξουμε συγκεκριμένες αναπτυξιακές στρατηγικές σε κάθε περιφέρεια», απάντησε ο κ. Βαρδάκης.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από μέλη του κόμματος, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες στις οποίες έχουν επιχειρηθεί μεγάλες τομές από την Κυβέρνηση, όπως η Παιδεία και η Υγεία. Γενική παραδοχή απ΄ όλους ήταν ότι οι αλλαγές είναι πολλές, προς την θετική κατεύθυνση και ότι η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο Κέντρο Υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητο, αμέσως μετά την αξιολόγηση, να υπάρξει εξωστρέφεια και επικοινωνία, ώστε να γίνει γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μας το θετικό έργο της Κυβέρνησης. Αρκετά μέλη του κόμματος τοποθετήθηκαν επίσης, δηλώνοντας ότι μέσα από την σύσταση ομάδων εργασίας και των εξειδικευμένων Τμημάτων, επιχειρείται η ενεργή συμμετοχή και ενημέρωση ακόμα περισσότερων μελών.