Βαρδάκης: «Καθημερινός ο αγώνας της Κυβέρνησης για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων»

Σωκράτης Βαρδάκης: «δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μισθολογικά υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα»

Την κατάφωρη αδικία της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. εις βάρος των μεταταχθέντων υπαλλήλων του φορέα, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

Στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία συνυπογράφουν ακόμα 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι «η προηγούμενη Κυβέρνηση επιχείρησε να παρέχει κίνητρα μισθολογικής αναβάθμισης στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι επέλεξαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους, με σκοπό να βελτιώσουν τις υπηρεσιακές τους ικανότητες, αλλά και να καλύψει παράλληλα και τους υπαλλήλους που διορίστηκαν σε κατώτερη κατηγορία σε σχέση με τον κατεχόμενο τίτλο σπουδών τους, ψηφίζοντας συγκεκριμένες διατάξεις, με το άρθρο 44 του ν.4569/18 και το άρθρο 63 του ν.4587/18, οι οποίες συμπλήρωσαν το άρθρο 25 του ν.4354/15.»

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, κατά την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Παρά ταύτα, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, κατατάσσει ή επανακατατάσσει τους ήδη μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Μισθολογικά Κλιμάκια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους. Με αυτό τον τρόπο οδήγησε τους συγκεκριμένους υπαλλήλους σε μισθολογική υποβάθμιση, σε αντίθεση με τους υπαλλήλους στο υπόλοιπο δημόσιο, για τους οποίους ισχύει η μισθολογική τους κατάταξη βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων.

Για να δικαιολογήσει η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. τις ενέργειες της, επικαλείται πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.χ. 151/2019 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα και 10/24-06-2019 Υπηρεσίας Επιτρόπου στον Ε.Φ.Κ.Α.), που εκδόθηκαν επί παρελθουσών περιπτώσεων μετατάξεων,  καθόσον πλέον δεν υφίσταται προληπτικός έλεγχος των σχετικών ενταλμάτων στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες αναπτύσσουν το σκεπτικό ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις (άρ.44 του ν.4569/18 και άρ.63 του ν.4587/18) είναι αντισυνταγματικές. Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. παρά το γεγονός ότι έχει ασκήσει αίτηση ανάκλησης της 151/19 στο Ι τμήμα, επιλέγει να επικαλείται και να γενικεύει αυτές τις πράξεις (παρερμηνεύοντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και το σκεπτικό τους), προκειμένου να αγνοήσει αδιακρίτως το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων κατά την μισθολογική τους κατάταξη.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι για να παρακαμφθεί η κείμενη νομοθεσία επιβάλλεται να υφίσταται νομολογία αρμοδίων δικαστηρίων που να την προσβάλλει. Εν προκειμένω όμως, σύμφωνα και με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποφάνθηκε επί της υπόθεσης C363-11, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων, ή όταν αποφαίνεται επί υποθέσεων που άπτονται των καθηκόντων αυτών ή/και που κάποιος εκ των διαδίκων είναι όργανα του ίδιου του ΕλΣυν, δεν λειτουργεί ως δικαστήριο κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, και συνεπώς δεν έχει δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι επικαλούμενες από την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. πράξεις του ΕλΣυν ή μελλοντικές σχετικές τοποθετήσεις του (ακόμα και σε επίπεδο της Ολομέλειας αυτού), δεν έχουν την ισχύ δεδικασμένου, δεν παράγουν νομολογία, και συνεπώς η κείμενη νομοθεσία παραμένει ισχυρή και επιβάλλεται να εφαρμοστεί από την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κ. Βαρδάκης υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μισθολογικά υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα, ενώ οι ανωτέρω τροπολογίες αποτελούν κατάκτηση των εργαζομένων στο δημόσιο και αναγνώριση της αξίας της δια βίου μάθησης.

Παράλληλα το Ελεγκτικό Συνέδριο, λειτουργεί ως διοικητικό όργανο και όχι ως δικαστήριο, και συνεπώς οι τοποθετήσεις του δεν προσβάλλουν το κύρος της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, επειδή το άρθρο 44 του ν.4569/18 και το άρθρο 63 του ν.4587/18, παραμένουν ισχυρά, και επιβάλλεται να εφαρμοστούν από την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., προς αποκατάσταση της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, ο κ. Βαρδάκης ερωτά τον Υπουργό, γιατί η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. επέλεξε να παραβιάσει την νομοθεσία, εις βάρος των μεταταχθέντων υπαλλήλων του φορέα, και να προσβάλλει τα κίνητρα που θέσπισε ο νομοθέτης για την προαγωγή της αξίας της δια βίου μάθησης.     

Επιπλέον ο κ. Βαρδάκης ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο Υπουργός ώστε να εφαρμοστούν στον Ε.Φ.Κ.Α. οι ισχύοντες νόμοι περί μισθολογικής κατάταξης των μετατασσόμενων σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από τον νομοθέτη, και να αποκατασταθούν η νομιμότητα και η χρηστή διοίκηση.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.