Σωκράτης Βαρδάκης: «Αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία»

Ο νόμος 4488/17 αντικατοπτρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την προστασία των εργαζομένων αλλά και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης απέναντι σε παράνομες και ασύδοτες πρακτικές των εργοδοτών.

Η πρόβλεψη για υποχρεωτική, εκ των προτέρων, δήλωση των υπερωριών, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας εκ μέρους των εργοδοτών και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με την Απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ενεργοποιώντας με αυτό τον τρόπο ρυθμίσεις του ν. 4488/2017 για την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία.

Ειδικότερα ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου και μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Θα υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η Σεπτεμβρίου, όποτε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο τρόπο.  Παράλληλα, και με σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής, από την 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Επιπλέον, με την ίδια Υπουργική Απόφαση περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 38 του Ν.4488/2017 για την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, και συγκεκριμένα ορίζεται ο τρόπος υποβολής του σχετικού εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή.

Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου θεραπεύει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.