Σωκράτης Βαρδάκης: «Αυξημένο το κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης με το νέο Προεδρικό Διάταγμα – Αδυναμία να ανταπεξέλθουν δηλώνουν οι Ο.Τ.Α.»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση με θέμα την αδυναμία των Ο.Τ.Α. να ανταπεξέλθουν στο κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών δικαιοδοσίας τους, με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), πραγματοποίησαν 24 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020, οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων (ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)], υποχρεούνται να παρέχουν ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες δικαιοδοσίας τους.

Όπως αναφέρει ο Σωκράτης Βαρδάκης, στο ίδιο άρθρο του εν λόγω Π.Δ., γίνεται μια εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει η ναυαγοσωστική κάλυψη, της οποίας το κόστος είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο σχετικό ΠΔ 31/2018.

Η Π.Ε.Δ. Κρήτης, σε επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, τονίζει ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την καθίζηση των δημοτικών εσόδων, αλλά και την κατακόρυφη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. από την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθιστούν αδύνατη την κάλυψη του οικονομικού κόστους για την παροχή της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες δικαιοδοσίας τους.

Επιπλέον, η Π.Ε.Δ. Κρήτης επισημαίνει , πως σε περίπτωση που δεν ανασταλεί το Π.Δ. 71/2020, θα απαιτηθεί κρατική χρηματοδότηση των δήμων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν αν προτίθενται να αναστείλουν την ισχύ του Π.Δ. 71/2020 για το έτος 2021 και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ. 31/2018, ειδάλλως, σε περίπτωση μη αναστολής του Π.Δ. 71/2020, αν προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τους Ο.Τ.Α., προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει και το οποίο οι Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν.