Σωκράτης Βαρδάκης: «Ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020,  πραγματοποίησαν 35 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

            Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, δυνάμει της υπ αριθμ 37095/1436/17.9.2020 ΚΥΑ, καθορίστηκε η έννοια των «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19.  Με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον νόμο 4722/2020,  θεσπίζεται το δικαίωμα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για τους ως άνω εργαζόμενους, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Στην Π.Ν.Π. προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως την 31/12/2020 (παρατάθηκε η ισχύς από 30.9.2020 δυνάμει της υπ αριθμ 39363/1537/30.9.2020 ΚΥΑ).

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Ωστόσο από τέλη του έτους 2020, υπάρχει μια ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Αρχές του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β` 16.1.2021), και ακολούθησε η Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β` 16.1.2021), βάσει των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.

Σύμφωνα όμως με εργαζόμενους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όταν  απευθύνονται στα τμήματα προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούνται, προκειμένου να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, γίνονται αποδέκτες αρνητικών απαντήσεων, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την υπαγωγή στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις.

Αδιαμφισβήτητα οι ευπαθείς ομάδες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο να νοσήσουν από τον ιό και το ελάχιστο που μπορεί να γίνει από την Κυβέρνηση είναι να μεριμνά τα δέοντα για την προστασία των ομάδων αυτών.

Για τους λόγους αυτούς οι Βουλευτές καλούν τον αρμόδιο Υπουργό να αποσαφηνίσει το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.