Σωκράτης Βαρδάκης: «Αντί για στήριξη των αγροτών βάζουν θηλιά στο λαιμό τους»

«Τη στιγμή που ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που στηρίχθηκε λιγότερο από όλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με εξαίρεσή του από σειρά μέτρων στήριξης, η κυβέρνηση επιφέρει άλλο ένα χτύπημα με τη θεσμοθέτηση του «Πράσινου Τέλους», ένα νέο χαράτσι, μόνιμο, στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), προκειμένου να καλύψει τα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), το οποίο θα επιβαρύνει πολλαπλώς το κόστος παραγωγής και την τιμή των αγροτικών προϊόντων στον καταναλωτή.

Το «πράσινο τέλος», το οποίο ψηφίστηκε την Παρασκευή στα πλαίσια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», θα θίξει μεταφορές, θα θίξει τους αγρότες, θα επιβαρύνει πολλαπλώς το κόστος παραγωγής και την τιμή των αγροτικών προϊόντων στον καταναλωτή. Ενδεικτικά, το κόστος στην παραγωγή μιας αγροτικής εκμετάλλευσης που χρησιμοποιεί πετρελαιομηχανές για κίνηση, καλλιέργεια και άρδευση, μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ το χρόνο.

Αντί να συζητάμε για εφαρμογή μόνιμων μέτρων μείωσης του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής, όπως η επιστροφή του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου στους αγρότες, η κυβέρνηση, δρώντας στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, επιβάλλει ένα ακόμα μόνιμο χαράτσι, πλήττοντας ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση φαίνεται να ζει σε παράλληλο σύμπαν και να αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν, λόγω υγειονομικής και βαθιάς οικονομικής κρίσης, στον πρωτογενή τομέα!»