Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΑΚ με αφορμή την Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Α/Κ Καρτερός-Επισκοπής»