Σωκράτης Βαρδάκης: «Ανάσα για εκατομμύρια πολίτες το νομοσχέδιο για την ρύθμιση οφειλών»

Σημαντικό νομοσχέδιο – ανάσα για εκατομμύρια πολίτες χαρακτήρισε στην τοποθέτησή στην Ολομέλεια της Βουλής ο εισηγητής και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου κ. Σωκράτης Βαρδάκης, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

            Ο κ. Βαρδάκης ως εισηγητής εκ μέρους της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσε τις βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου το οποίο όπως τόνισε χαρακτηριστικά «δίνει την ευκαιρία σε συμπολίτες μας – οφειλέτες του Δημοσίου να διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος» ενώ εισάγει επίσης «σημαντικές παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως ο οι αιτιολογημένες απολύσεις και συνταξιοδοτικές διατάξεις, όπως η κατάργηση του ορίου ηλικίας στις συντάξεις χηρείας.»

            «Η σημερινή Κυβέρνηση αποδίδει δικαιοσύνη σε αυτούς που σήκωσαν το βάρος στις πλάτες τους, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης» ενώ υπογράμμισε ότι «εμείς αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε, σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, να υλοποιούνται πολιτικές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας».

            Βασικά σημεία της του Νομοσχεδίου όπως παρουσιάστηκαν στην πρωτολογία:

            «Εισάγουμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα, αρχικά για να δώσουμε την ευκαιρία σε συμπολίτες μας – οφειλέτες του Δημοσίου να διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος. Οφειλές που δημιουργήθηκαν από την αντικειμενική αδυναμία αυτών των ανθρώπων να καταβάλλουν στα ταμεία τους, τις ασφαλιστικές εισφορές, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, καθώς και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην φορολογική διοίκηση.

            Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως της απραξίας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που δεν βρέθηκαν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.

            Να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, χρεωμένοι στο Δημόσιο, να μην μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, να μην μπορούν να έχουν υγειονομική κάλυψη, ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τα παιδιά τους, να μην μπορούν να καταθέσουν αίτημα συνταξιοδότησης, ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια. Εμείς σήμερα θέλουμε μέσω των ρυθμίσεων αυτών να δώσουμε μεγάλη ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.

            Μια δυνατότητα να ενταχθούν σε ρύθμιση με ευνοϊκές δόσεις και ευνοϊκούς όρους. Ως προς το κομμάτι της ρύθμισης των 120 δόσεων προς ασφαλιστικά ταμεία.

Θα μπορούν να υπαχθούν:

  • οι οφειλέτες που «έχουν κλείσει τα βιβλία τους»,
  • οι ιδιώτες, που είχαν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ι.Κ.Α. και προέκυψαν οφειλές, είτε λόγω οικοδομοτεχνικών έργων, είτε από καταλογισμό συντάξεων,
  • εργοδοτικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων
  • οι υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες, κυρίως μη μισθωτοί απασχολούμενοι, δηλαδή αγρότες και επαγγελματίες, οι οποίοι παρόλο που πλέον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εντούτοις αδυνατούν να λάβουν την σύνταξή τους, καθώς οφείλουν μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία.

            Θυμάστε τι πρόβλημα δημιουργούνταν με τους όρους καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες, υποψήφιους συνταξιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησης τους και τα όρια οφειλής που ισχύουν σε κάθε ταμείο

  • 20.000 ευρώ για ΟΑΕΕ ,
  • 15.000 για ΕΤΑΑ
  • 4.000 ευρώ για ΟΓΑ,

            Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ειδικά για ασφαλισμένους ΟΓΑ, που συμπληρώνουν το 67ο έτος μέχρι 31.12.2019, το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των 6000 ευρώ.

            Στην ρύθμιση θα υπάγεται το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018

            Για τους μη μισθωτούς προβλέπεται επανυπολογισμός κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

            Επί του ως άνω επανυπολογιζόμενου ποσού επανυπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της κύριας οφειλής.

            Θα υπάρξει έκπτωση 85% επί του συνόλου των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, είτε επανυπολογίζονται είτε όχι.

            Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

            Για τον ΟΓΑ, προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν οφειλές, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

            Έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

            Η επανυπολογιζόμενη οφειλή αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης αυτό των τριάντα (30) ευρώ.

            Και εφόσον όλες αυτές οι κατηγορίες υπαχθούν και πληρούν τους όρους της ρύθμισης, θα μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και να αναστέλλονται ποινικές διώξεις και μέτρα εκτέλεσης εις βάρος τους.

            Αναφορικά με το σύστημα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία:

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ρύθμιση θα εκτείνεται έως και τις 120 δόσεις βάσει της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το σύνολο των πολιτών και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις, με περιορισμό την ελαχίστη των 30 ευρώ.

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του.

Προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

Προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.

Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

Βασικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ για οφειλέτες με εισόδημα έως 10.000 €, δεν θα επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.

Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ.), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 18 δόσεις.

Για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος κληρονομιάς) ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 30 δόσεις.

Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

Προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό (18 ή 30, ανά περίπτωση).

            Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των νομικών αυτών προσώπων.

            Επιπλέον, εισάγεται ένα σύστημα ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

            Θα ξαναδώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα, όπως είχαμε κάνει και με το νόμο 4483/2017, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών.

            Οι ίδιοι οι δήμοι μάλιστα αλλά και τα νομικά πρόσωπα αυτών, θα αυξήσουν σημαντικά τη ροή των εσόδων τους και θα εισπράξουν απαιτήσεις που επί μακρό χρόνο δεν εξυπηρετούνταν.

            Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, κατά περίπτωση, ως εξής:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  • με απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 50%, ανάλογα με τον χορηγούμενο αριθμό δόσεων

            Στις οφειλές που μπορεί να ρυθμίζονται περιλαμβάνονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή, οφειλές που είναι σε ρύθμιση, καθώς και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων ή ενώπιον της οικείας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

            Με τις διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα των αναγκαστικών μέτρων που έχουν ξεκινήσει σε βάρος των οφειλετών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα και σε πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου.

            Η παρούσα κυβέρνηση έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει θεσμικά και πολιτικά αυτό που πρέπει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο.

            Σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι βιώσιμο, για αυτό και μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές παρεμβάσεις διαρκώς.

            Επέρχονται ευνοϊκές μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιούχων στις περιπτώσεις θανάτου (συντάξεις χηρείας), προς ικανοποίηση πάντα των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων.

            Ταυτόχρονα, προβλέπεται και μια σειρά παρεμβάσεων, όπως στη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θανάτου, στο ποσοστό του δικαιούχου, στην ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου καθώς και στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών.

            Γιατί οφείλουμε να ενισχύσουμε τη θέση των επιζώντων συζύγων και να μεριμνήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, που πέραν της απώλειας των οικείων τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και θέματα, πολλές φορές, βιοπορισμού.

            Με το νομοσχέδιο, ρυθμίζεται μια σειρά από επιμέρους ασφαλιστικά θέματα, προς όφελος πάντα των ασφαλισμένων, με την απλοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών και την επιτάχυνση της ενοποίησης ζητημάτων, τα οποία κάθε πρώην φορέας κοινωνικής ασφάλισης αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο.

            Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και για την υλοποίηση μέτρων υπέρ του κόσμου της εργασίας.

            Το αποδείξαμε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα με την σειρά νομοθετικών εργαλείων, που φέραμε προς ψήφιση, για την καταπολέμηση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας, την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

            Το σημερινό νομοσχέδιο συνεχίζει ακριβώς την ίδια διαδρομή, καθώς προωθούμε παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενισχύοντας την αξία και την αξιοπρέπεια της εργασίας και εισάγοντας νέα εργαλεία.

            Ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ως προς την έννοια και το περιεχόμενο του δικαιώματος των εργαζομένων σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο.

            Ερχόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων.

            Εξασφαλίζουμε την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης και τη δυνατότητα διεκδίκησης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

            Ενισχύονται θεσμικά και ενδυναμώνονται οργανωτικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, αποτρέποντας παραβατικές συμπεριφορές και ενθαρρύνοντας τη συμμόρφωση.

            Ως προς το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για το επίδομα στέγασης, για την έκτακτη οικονομική βοήθεια που καταβάλλεται στις οικογένειες των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τις προνοιακές παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, για τα οποία προβλέπεται ότι είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με χρέη.

            Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει έμπρακτα, ότι προστατεύει τον εργαζόμενο, τον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο, τις ευπαθείς ομάδες και θέτει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ισχυροποιείται η θέση τους.

            Αυτό κάναμε με την ενοποίηση των ταμείων, με την ενοποίηση των κανόνων στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης συνταξιούχων και ασφαλισμένων, με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με την ενίσχυση των ελέγχων για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

            Ήταν δίκαια αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας και γίνονται πράξη από την σημερινή Κυβέρνηση.

            Σήμερα έρχεται για ψήφιση ένα ακόμα σημαντικό νομοσχέδιο που ακουμπά πραγματικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και δίνει ανάσα.»

Δείτε αναλυτικά την τοποθέτηση του κ. Βαρδάκη στο βίντεο:

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.