Με τον πρόεδρο και τον οργανωτικό γραμματέα της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, Μανιάτη Κώστα και Βρέντζο Ιωάννη αντίστοιχα