Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τον Αερολιμενάρχη κ. Πλιάκα και τον Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Εργαζομένων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Βιστάκη