Σωκράτης Βαρδάκης: «Έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ., στο Ε.Κ.Α.Β. και στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και ένταξή τους στα Β.Α.Ε.»

Την άμεση ένταξη του προσωπικού του «Βοήθεια στο Σπίτι», των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Νομικών Προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και του Ε.Κ.Α.Β. στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) ζητούν με τροπολογία τους 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδάκη: «το ανωτέρω προσωπικό έχει τεθεί σε καθεστώς επίταξης, προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσφορά αυτή, με την ένταξή τους στον κανονισμό Β.Α.Ε.»

Για τους νοσηλευτές, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, με τον νόμο 3865/2010 ρυθμίστηκε η ένταξή τους στον Κ.Β.Α.Ε. μόνο για όσους προσλαμβάνονται στο Ε.Σ.Υ. μετά την 1η/1/2011, όσοι υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (συμβασιούχοι και επικουρικοί) και οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. και έχουν προσληφθεί πριν την 31η/12/2010, γεγονός που αποτελεί μία δυσμενέστερη ασφαλιστική μεταχείριση για εκείνους, αλλά και μία παράβαση της αρχής της ισότητας βάση του Συντάγματος.

Ακολούθως, για τους εργαζόμενους στην Κοινωνική Μέριμνα, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Α.Β., υπήρξε  αποκλεισμός των εργαζομένων από τον Κ.Β.Α.Ε. βάση κριτηρίων, όπως το ωράριο, οι συνθήκες εργασίας, επιδημιολογικά στοιχεία επαγγελματικών νοσημάτων, κ.ά. που ενδεχομένως δεν πληρούνταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά με τις παρούσες συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν υπόψιν του Υπουργείου Εργασίας.

«Τις τελευταίες μέρες, το σύνολο του ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., του Ε.Κ.Α.Β. καθώς και οι εργαζόμενοι στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντας εαυτόν, έχουν επωμιστεί ολοκληρωτικά το έργο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Οφείλει η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το πολύτιμο έργο τους και να τους προστατεύσει και οι προτάσεις μας επιδιώκουμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.», όπως σημειώνει ο κ. Βαρδάκης.            

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της τροπολογίας όπως κατατέθηκε.