Σωκράτης Βαρδάκης: «Άμεση είναι η ανταπόκριση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία- 12.000.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου για ουσιαστικές παρεμβάσεις»

Ενημέρωση για την μελέτη και χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, της  αντικατάστασης– επέκτασης των δικτύων ύδρευσης για περιοχές του Ηρακλείου, ζήτησε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα,με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Χαρίτση και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Συγκεκριμένα οι εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης αφορούν τιςπεριοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – κηπούπολη, Αλικαρνασσός και Δυτικά Προάστεια (Τρείς Βαγιές, Σταυρωμένος, Λίντο), που βρίσκονται, είτε στο παλιό σχέδιο είτε στις εγκεκριμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Βαρδάκη ότι αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο ύδρευσης για το Ηράκλειο, θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος, στο πλαίσιο Πρόσκλησης, που πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 155.000 μέτρων, τροφοδοτικών αγωγών και αγωγών διανομής με σωλήνες πολυαιθυλενίου, με τις αντίστοιχες υδροληψίες, τα φρεάτια,τις απαραίτητες συσκευές για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες) και πυροσβεστικούς κρουνούς, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη.

Με το έργο αντιμετωπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης βασικά προβλήματα που αφορούν:

•  στην αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης κατασκευασμένων και από ακατάλληλα υλικά (π.χ. αμιαντοσωλήνες),

•  στην επαρκή και συνεχή υδροδότηση, δηλαδή πλήρη κάλυψη της μόνιμης ζήτησης σε πόσιμο νερό των αντίστοιχων περιοχών που είναι περιοχές αμιγούς κατοικίας και χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό κατοίκησης,

•  στη μείωση των απωλειών νερού λόγω περιορισμού των διαρροών που παρατηρούνται λόγω της παλαιότητας και της ακαταλληλότητας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης. Δεδομένου, ότι οικλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν σημαντικά και τα υδατικά αποθέματα απαιτείται εξοικονόμηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων γεγονός που θα επιτευχθεί και μέσωτου έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.000.000 €. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου και στη Βελτίωση της Ποιότητας και της επάρκειας των πολύτιμων υδατικών πόρων. Είναι ένα έργο απολύτως συμβατό με τα μέτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών τουΥδατικού Διαμερίσματος Κρήτης  (GR13). Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός ξεπερνά τους 60.000 κατοίκους του Ηρακλείου, για τους οποίους θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υδροδότησης.

Ο κ. Βαρδάκης επισήμανε ότι, η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στους πολιτικούς σχεδιασμούς της σημερινής Κυβέρνησης, ενισχύθηκε από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να ενισχύεται με πρωτόγνωρα επίπεδα πόρων για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Ο κ. Βαρδάκης τόνισε ότι για άλλη μια φορά, άμεση είναι η ανταπόκριση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία.