Συνεργασία αρμόδιων Υπουργείων για στήριξη και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού στην ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη, αναφορικά με την βελτίωση του πλαισίου πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις τουρισμού.

Η Υπουργός Τουρισμού κα Κουντουρά στην απάντησή της, ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, τόσο των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών μαθητών/καταρτιζομένων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και επιθυμούν να απασχολήσουν πρακτικά ασκούμενους, θα πρέπει να έχουν συνάψει σχετική σύμβαση με τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης – Τουριστικών Επαγγελμάτων από τις οποίες προέρχονται οι πρακτικά ασκούμενοι.

Οι συμβάσεις αυτές αφενός θα πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικής Εκπαίδευσης – Τουριστικών Επαγγελμάτων, αφετέρου θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών πρακτικής άσκησης και Επιθεωρητών Εργασίας.

Η σύμβαση ειδικά μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλοδαπών σπουδαστών, θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές – μαθητές ή φοιτητές προέρχονται από Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους σε τρίτες – εκτός Ε.Ε – χώρες, καθώς στις περιπτώσεις αυτές τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή διμερών ή διακρατικών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός Ε.Ε χωρών.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι όσον αφορά τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών τους έναντι αποζημίωσης σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως στην απάντησή του το Υπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες, στις οποίες να προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλοδαπών μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών χωρών εκτός της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές στον πίνακα προσωπικού τους και η Επιθεώρηση Εργασίας έχει την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας (αμοιβές πρακτικά ασκούμενων, τήρηση του ποσοστού του 17%, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας).

Παράλληλα, για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας Για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία προβλέπεται η άμεση, επιτόπια επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, και μάλιστα κατά δέσμια αρμοδιότητα των ελεγκτών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβεβαιώνει στην απάντησή του το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας και τουριστικούς φορείς όπως το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, επιδιώκεται συντονισμένα τη στήριξη και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.