Συνάντηση Υφυπουργού Οικονομικών και Σωκράτη Βαρδάκη με Δημάρχους