Συνάντηση Σ. Βαρδάκη με την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου