Από την συνάντηση του Βαρδάκη Σωκράτη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου και τους εκπροσώπους των παραγωγών αποσταγματοποιών

Από την συνάντηση του Βαρδάκη Σωκράτη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου και τους εκπροσώπους των παραγωγών αποσταγματοποιών