Από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή με τους κ.κ Κουρεμπέ και Ζαννιά, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ αντίστοιχα και τους εκπροσώπους των αμπελουργών Κρήτης

Από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή με τους κ.κ Κουρεμπέ και Ζαννιά, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ αντίστοιχα και τους εκπροσώπους των αμπελουργών Κρήτης