Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Μανόλη Φραγκάκη, για μείζονος σημασίας ζητήματα.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Μανόλη Φραγκάκη, πραγματοποίησε ο Σωκράτης Βαρδάκης για μείζονος σημασίας ζητήματα. Επί τάπητος ετέθη η ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και η απόδοση στο Δήμο των αναγκαίων οικονομικών πόρων μέσω των ΚΑΠ για την κάλυψη του ελάχιστου λειτουργικού κόστους.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Σωκράτη Βαρδάκη, τις θέσεις και τις προτάσεις του Δήμου αναφορικά με το έργο «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία- Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων». Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή του Δήμου, με γνώμονα πάντα τις ομόφωνες αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου επισήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των κάτωθι:

⚫️ Θεσμοθέτηση της ex officio συμμετοχής του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης του Νέου Αεροδρομίου
⚫️ Αντισταθμιστικό αντάλλαγμα υπέρ Δήμου
⚫️ Χρηματοδότηση Δήμου για Τεχνική και Νομική Υποστήριξη
⚫️ Καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες απαλλοτριούμενων εκτάσεων
⚫️ Αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων σε συνέχεια μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
⚫️ Παροχή οικονομικών κινήτρων για την μετεγκατάσταση/ ανακαίνιση κι ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών που βρίσκονται εντός οικισμών άμεσης γειτνίασης με το νέο αεροδρόμιο
⚫️ Νέες οδικές συνδέσεις του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου
⚫️ Υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας και επάρκειας υδροδότησης του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου και μεταφοράς καυσίμων
⚫️ Σύνδεση του Βιολογικού του Καστελίου με τον βιολογικό καθαρισμό του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου
⚫️ Αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων άρδευσης, ύδρευσης και δημοτικής οδοποιίας καθώς και ανόρυξης νέων αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων από την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου
⚫️ Μόνιμη εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμών μέτρησης των αέριων ρύπων
⚫️ Κατοχύρωση της προτεραιότητας που θα έχουν στις προσλήψεις του προσωπικού του νέου αεροδρομίου οι δημότες του Δήμου
⚫️ Πρόγραμμα ανάδειξης του αγροτικού τοπίου για την ανάσχεση του φαινομένου της ερημοποίησης στην ενδοχώρα

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.