Συνάντηση του Βαρδάκη Σωκράτη με εκπροσώπους εργαζομένων σε Δήμους

Συνάντηση του Βαρδάκη Σωκράτη με εκπροσώπους εργαζομένων σε Δήμους