Συνάντηση στο Τ.ΕΘ.Α. για την παραχώρηση έκτασης και ανέγερση σχολείου στον Καρτερό

Συνάντηση στο Τ.ΕΘ.Α. για την παραχώρηση έκτασης και ανέγερση σχολείου στον Καρτερό