Συνάντηση στον ΕΦΚΑ για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού