Συνάντηση Βαρδάκη Σωκράτη με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής