Συνάντηση κου Βαρδάκη Σωκράτη και άλλων βουλευτών με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου