Συνάντηση Βαρδάκη με τον Περιφερειάρχη για τον Α/Κ Καρτερού

Συνάντηση Βαρδάκη με τον Περιφερειάρχη για τον Α/Κ Καρτερού