Συνάντηση Βαρδάκη με την Υπουργό Εργασίας Αχτσιόγλου και μέλη του προεδρείου της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ

Συνάντηση Βαρδάκη με την Υπουργό Εργασίας Αχτσιόγλου και μέλη του προεδρείου της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Εργασίας Αχτσιόγλου Έφης, του Βαρδάκη Σωκράτη Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηρακλείου και Συντονιστή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου του Υπουργείου Εργασίας και μελών του προεδρείου της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, Μανιάτη Κώστα και Βρέντζου Ιωάννη, αναφορικά με το ποσοστό αναπλήρωσης σε εργαζόμενους και συνταξιούχους στα ΥΒΑΕ, αλλά και την συγκρότηση Επιτροπής Έρευνας και Χαρακτηρισμού Εργατικών Ατυχημάτων που υφίστατο στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθιξαν το μείζον πρόβλημα που αφορά στους υπαγόμενους στα ΥΒΑΕ/ΒΑΕ ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ από 01.01.13 των οποίων η πλήρης σύνταξη υπολογίζεται σε 30/30, ενώ μέχρι 31.12.12 η πλήρης σύνταξη υπολογιζόταν με 27/27, δηλαδή για τους εξερχόμενους από την ενεργό υπηρεσία από τούδε και στο εξής, αλλά και για τον επανυπολογισμό της σύνταξης όσων ήδη αποχώρησαν. Μάλιστα, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους υπάγονται στα ΒΑΕ βαίνουν αυξανόμενες, ο χρόνος εξόδου από την ενεργό Υπηρεσία αλλά και οι συντάξιμες απολαβές βάσει των ετών ασφάλισης καθίστανται χειρότερες. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω κατηγορίες αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη, λόγω των ποσοστών αναπλήρωσης, αν και έχουν θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιπλέον οι εκπρόσωποι της Ένωσης αναφέρθηκαν και στην ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Έρευνας και Χαρακτηρισμού Εργατικών Ατυχημάτων που υφίστατο στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, δεδομένης της εκκρεμότητας πολλών περιπτώσεων θανατηφόρων ατυχημάτων καθώς και αρκετών περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών, για τα οποία καθυστερεί ο χαρακτηρισμός ως εργατικά ατυχήματα.

Ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε με την σειρά του στους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους υπόκεινται οι υπαγόμενοι στα ΥΒΑΕ εργαζόμενοι κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης ασφαλιστικής τους προστασίας, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας και της επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Επιπροσθέτως επισήμανε στην Υπουργό ότι η Επιτροπή Έρευνας και Χαρακτηρισμού Εργατικών Ατυχημάτων πρέπει να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό καθώς εκκρεμούν χρόνια περιπτώσεις χαρακτηρισμού. Ο κ. Βαρδάκης ζήτησε επίσης από την Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την ηλεκτρονική πληρωμή.

Η Υπουργός ενημέρωσε τόσο τον κ. Βαρδάκη όσο και τους εκπροσώπους της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ–ΚΗΕ ότι αναφορικά με την Επιτροπή Έρευνας και Χαρακτηρισμού Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών ασθενειών έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Για το ποσοστό αναπλήρωσης σε εργαζόμενους και συνταξιούχους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα η κα Αχτσιόγλου συμφώνησε να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στις ειδικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους στα ΒΑΕ & ΥΒΑΕ. Όσον αφορά στην απόφαση για την ηλεκτρονική πληρωμή, η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.