Στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του έφεδρου ανθυπολοχαγού Παναγιώτη Εμμανουήλ Μπέρκη στο Μεταξοχώρι, παρευρέθη ο Βαρδάκης Σωκράτης.

Στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του έφεδρου ανθυπολοχαγού Παναγιώτη Εμμανουήλ Μπέρκη στο Μεταξοχώρι, παρευρέθη ο Βαρδάκης Σωκράτης.