Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης Σ. Βαρδάκη για τον αποκλεισμό των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων από τα ΑΕΙ

Στην Ολομέλεια της Βουλής, συζητήθηκε ο αποκλεισμός των αποφοίτων των εσπερινών Λυκείων από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε επίκαιρη ερώτηση του Σωκράτη Βαρδάκη, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Σωκράτης Βαρδάκης τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών των εσπερινών λυκείων, είναι εργαζόμενοι, τους οποίους οι πραγματικές ανάγκες, ανάγκασαν να διακόψουν τις εγκύκλιες σπουδές τους σε μικρότερη ηλικία και ενήλικες πια, εργαζόμενοι και συχνά και γονείς, αναζητούν τη δικιά τους ευκαιρία για συνέχιση των σπουδών τους, προκειμένου να βελτιώσουν την προσωπική και κοινωνική τους υπόσταση.

Η Υφυπουργός Παιδείας, κατά την τοποθέτησή της, αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εσπερινά λύκεια, ένας από τους πυλώνες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς συμβάλλουν στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ανακόψει την προσπάθεια ή να αποκλείσει μαθητή ή μαθήτρια από την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

”Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, η Κυβέρνηση αδυνατεί μάλλον να αντιληφθεί τον καθημερινό αγώνα αυτών των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους. Θεσπίζοντας Ενιαία Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σε ημερήσια και εσπερινά λύκεια προχώρησε σε ουσιαστική κατάργηση του επιπλέον ποσοστού θέσεων 1% των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η βάση αυτή θα καθορίζεται από τους μαθητές των ημερήσιων σχολείων και τις επιδόσεις τους, αφού υπερτερούν σε αριθμό κατά χιλιάδες, έναντι των μαθητών υποψηφίων των εσπερινών ΓΕΛ.Η Υφυπουργός Παιδείας, στην απάντησή της προς τον Σωκράτη Βαρδάκη, υπεραμύνθηκε της θεσμοθέτησης της Ε.Β.Ε. “καθώς έτσι διασφαλίζονται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης σπουδών των αποφοίτων εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”.

Ο Σωκράτης Βαρδάκης με αφορμή την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης ανέφερε:

“Η Εσπερινή Εκπαίδευση διώκεται, αφανίζεται και εξοβελίζεται, με την εξίσωση της βαθμολογίας ημερήσιων και Εσπερινών Γ.Ε.Λ., η δεύτερη ευκαιρία στη δια βίου μάθηση την οποία το ίδιο το Υπουργείο ευαγγελίζεται. Είναι ανεπίτρεπτο να αποκλείονται από την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, άνθρωποι που συνειδητά φοιτούν στα εσπερινά Λύκεια. Από την απάντησή της η κα Υφυπουργός απέδειξε ότι την απασχολούν μόνο αριθμοί και όχι άνθρωποι. Αποσκοπούν να μειώσουν αριθμητικά τον αριθμό των σπουδαστών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, προδικάζοντας έτσι την αποτυχία των μαθητών των εσπερινών λυκείων και χωρίς να εξετάζουν την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ πραγματικά δημιουργεί ανισότητες και οξύνει τα προβλήματα.”