Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των αγωνιστών που συμμετείχαν στην απαγωγή του Γερμανού Στρατηγού Κράϊπε