Με τους συγγενής και φίλους των αγωνιστών που συμμετείχαν στην απαγωγή του Γερμανού Στρατηγού Κράϊπε