Στο εργοτάξιο του έργου οδικού άξονα Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά