Στο επίκεντρο Εθνικής στρατηγικής και Περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής η κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) τόσο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως συγκεκριμένα υπογραμμίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4414/2016) τα προβλεπόμενα απο την ΕΣΠΚΑ, Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) αν και θα εκπονούνται από τις οικείες Περιφέρειες και θα εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πρέπει αυτά να είναι συμβατά με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Στόχος των Περιφερειακών Σχεδίων είναι να εκτιμηθούν οι άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα Περιφερειακά σχέδια θα πρέπει επίσης να καθορίζουν τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες, ώστε να ιεραρχηθούν κατάλληλα μέτρα και δράσεις προσαρμογής με όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, δίνοντας έμφαση, στην πρόληψη, σε μέτρα με πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά) και σε μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά για ένα μεγάλο φάσμα πιθανών κλιματικών μεταβολών

Με την Υπουργική Απόφαση 11258/2017 (ΦΕΚ 873B) το περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων εξειδικεύθηκε ενώ προβλέπεται η ανάλυση υφιστάμενων τάσεων, η ανάλυση τρωτότητας με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά η εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων για μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και μακροπρόθεσμο (έως το 2100) για διαφορετικά σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου.   Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης, αναμένεται να δοθεί η απαραίτητη έμφαση και στο σημαντικό θέμα της διάβρωσης των ακτών. Οι διαδικασίες τόσο των διεργασιών προκήρυξης όσο και εκπόνησης των Περιφερειακών Σχεδίων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των Περιφερειών και σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος   η Περιφέρεια Κρήτης ευρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας των διαδικασιών προκήρυξης της εν λόγω μελέτης.

Στην απάντηση του ο κ. Φάμελος επισημαίνει ότι η χώρα, ειδικά στα θέματα κλιματικής προσαρμογής, έχει προωθήσει και διεθνείς συνεργασίες με Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο στο πλαίσιο τριμερών συμφωνιών για ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση εμπειριών έργων, πολιτικών και μέτρων από άλλες χώρες.

Επίσης, στον Άξονα Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), έχουν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί για χρηματοδότηση οι δράσεις με κωδικό 11.5i, 18.1-3, με συνολικό Προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 17,32 εκ. € που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητας και δασών στην κλιματική αλλαγή.  

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.