Σε σταφιδεργοστάσιο του Προφήτη Ηλία Ηρακλείου ο Σωκράτης Βαρδάκης