Στον Αγιασμό των υδάτων στο Καστρί ο Σωκράτης Βαρδάκης