Στις εκδηλώσεις μνήμης στο Μάραθο και στη Μονή ο Σωκράτης Βαρδάκης